Zorgverzekering

Lijfspraak en Zorgverzekering

Klanten die aanvullend verzekerd zijn kunnen massage therapie vergoed krijgen vanuit de zorgverzekeraar ( massagetherapie valt onder alternatieve zorg) Ontspanningsmassages vallen niet onder de zorgverzekering.

Kijk voor aanvullende verzekering in de polisvoorwaarden. Hier kun je ook de hoogte van de dagvergoeding terug vinden.

Welke zorgverzekeraars?

Ik voldoe aan de CPION eisen die vanaf 2017 bij een aantal zorgverzekeraars gelden. CZ groep valt per 2019 af, massage therapie wordt door hen niet meer vergoed. Lijst voor 2019 volgt zo snel mogelijk.