Lijfspraak en Kwaliteit

Praktijk Lijfspraak is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en voldoet aan alle eisen gesteld door de zorgverzekering en/of beroepsvereniging.

Als gevolg van de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de RBZC. Ik ben bekend / werk met:

  • Privacy verklaring
  • Klachten reglement
  • Behandelovereenkomst

Op mijn nieuwe site zullen hier de links bij staan

De WKKGZ

De WKKGZ is er voor cliënt en therapeut en gaan over de rechten en plichten naar elkaar toe. Deze staan beschreven in een behandelovereenkomst. Die punten kun je hieronder terug lezen en krijg je ook te lezen/ ondertekenen bij de eerste afspraak.

  • Voorafgaand aan de eerste afspraak wordt er een intake formulier toegestuurd. Ik vraag je dit formulier door te lezen en ingevuld terug mailen ter voorbereiding op het afgesproken consult.
  • Je mag vragen open laten en/of mondeling toelichten
  • Welke vragen niet voor jou van toepassing zijn kun je overslaan.
  • Afspraken graag tenminste 24 uur van te voren afzeggen, anders worden er kosten in rekening gebracht.
  • De ingevulde gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
  • Link naar de beroepsvereniging VBAG ( beroepsvereniging en platform voor integrale gezondheidszorg)
  • Link naar de qausir. ( expertisecentrum  voor klachten, calamiteiten en geschillen)