Werkwijze en behandeling

Nadat je een afspraak hebt gemaakt stuur ik je een intake formulier op per mail. Dit formulier ontvang ik graag ingevuld per mail terug voorafgaand aan onze afspraak.

Een behandeling begint met het doornemen van het intake formulier en luisteren naar jouw verhaal. Dit is een belangrijk onderdeel van mijn aanpak. Op deze manier kan ik een goed beeld vormen van de klacht en mijn behandeling afstemmen op de vraag. Hierbij wordt ook pols- en tongdiagnose toegepast.

Na de intake volgt een behandelplan en wordt het aantal te verwachtte behandelingen besproken Mijn uitgangaspunt is dat je na 3 tot 5 behandelingen een verschil moet merken. Dit bespreken we vooraf en zal tussentijds geëvalueerd worden.

Een behandeling bestaat uit het plaatsen van een aantal acupunctuur naaldjes eventueel in combinatie met andere behandelvormen.

Niet alle klachten zijn altijd makkelijk te behandelen. Er spelen een aantal factoren mee zoals hoe lang bestaat een klacht en de complexiteit bij meerdere klachten. Algemeen kun je stellen dat hoe langer een klacht bestaat, hoe meer behandelingen je nodig hebt.

Ieder mens is uniek, met een unieke vraag.

Lijfspraak en beroepsvereniging 

Lijfspraak is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG, beroepsvereniging en platvorm voor integrale gezondheidszorg. Mijn behandelingen worden, afhankelijk van je (aanvullende) zorgverzekering gedeeltelijk vergoed. Vanaf 1 mei 2019 is de Europese privacy wet van kracht. Per 1 januari 2016 is de wet WKKGZ van kracht gegaan die op alle zorgverleners in de reguliere en alternatieve zorg van toepassing is.