chakra massagePolariteit of Chakra massage

Polariteit massage is een energetische massage met aandacht voor het chakra systeem. Ze spelen een belangrijke rol bij ons psychische en lichamelijke evenwicht. Ze staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar.

De werking van elk chakra is specifiek en een belangrijk onderdeel van het hele systeem. Een chakra kan geblokkeerd of verstoord raken door bijvoorbeeld een slechte ervaring – een trauma.

Een chakra kan dan te open of te gesloten raken. Een verstoring in een bepaalde chakra heeft altijd consequenties voor het hele chakrasysteem – en dus ook voor je welzijn -, omdat alle chakra’s met elkaar in verbinding staan.

Door middel van de massage kun je ervaren welke chakra’s aanwezig zijn of juist bijna niet. Of ze in verbinding staan en of wat er specifiek voelbaar bij is bij een bepaald gebied.