Tarief Lijfspraak

Een therapeutische consult duurt ongeveer 5 kwartier, incl. voorgesprek en nagesprek. Het tarief bedraagt 65,00 euro per sessie.

Vergoeding en zorgverzekering

Een behandeling bij Lijfspraak kan in aanmerking komen voor vergoedingen vanuit de zorgverzekering. Per zorgverzekeraar (en per afgesloten pakket) is er een dagvergoeding alternatieve zorg vastgesteld, die qua hoogte kan variëren. Een behandeling bij Lijfspraak valt onder de aanvullende zorgverzekering (alternatieve zorg) Elk jaar zijn er wijzigingen in de aanvullende vergoeding, check daarom je zorgverzekering.

  • Informeer bij je zorgverzekeraar naar welke therapieën er vallen onder alternatieve zorg.
  • Voor meer informatie kijk onder het kopje zorgwijzer.nl.
  • Of kijk bij vergelijk en kies register.

Voortvloeiend uit de aansluiting bij de VBAG beroepsvereniging ben ik tevens aangesloten bij het registerkoepel RBCZ.  Voor informatie over het RBCZ klik hier. De geschillencommissie wordt georganiseerd vanuit de quasir.  

 Lijfspraak en beroepsvereniging

Lijfspraak is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG,  beroepsvereniging en platvorm voor integrale gezondheidszorg. Mijn behandelingen worden, afhankelijk van je (aanvullende) zorgverzekering gedeeltelijk vergoed. Vanaf 1 mei 2019 is de Europese privacy wetgeving van kracht. Per 1 januari 2016 is de wet WKKGZ van kracht gegaan die op alle zorgverleners in de reguliere en alternatieve zorg van toepassing is.